Animeiddiadau byr wedi eu creu mewn wythnos yn ystod y cyfnod clo.